1. Формосанов облачен леопард: Изчезнал през 2013 година

Облачен леопард. Образ: YuxiФормосанският облачен леопард е подвид на облачния леопард, роден в Тайван. Тези леопарди бяха изгонени от родното си местообитание чрез дърводобив. Естествената им плячка също беше напълно елиминирана, а останалите няколко бяха унищожени от бракониери, които ги ловуваха заради кожите си.Изследователите са търсили 13 години и не намери следа от вида; Експедицията приключи през 2012 г. и по това време беше заложено да изчезне облачният леопард във Формосан.