Снимка: окаденис

Град в Япония е видял улиците му да са нападнати от елени, които обикновено остават в парка. Елените са заснети да излизат по улиците в търсене на храна.

Паркът обикновено е пълен с туристи, които обикновено хранят бисквити от елени Sika, продавани в парка. Без обичайните посетители, които осигуряват храна, елените са принудени да се скитат извън нормалната си територия и да излязат в град Нара, за да намерят храна.Снимка: окаденисСнимка: окаденисСнимка: окаденис


Снимка: окаденис

Снимка: окаденисСнимка: окаденис


Тъй като все повече хора се поставят под карантина, отсъствието на хора в много обществени пространства е довело до увеличаване на наблюденията на дивата природа на места, които обикновено не се наблюдават.

ГЛЕДАЙТЕ СЛЕДВАЩ: Гризли битки 4 вълка