Могат ли делфините да говорят? Мда!Разбира се, никой от речта им не е разбираем за хората, тъй като те комуникират с щракания и свирки.

Въпреки това успяхме да ги обучим да изпълняват трикове в морските паркове по целия свят и сега откриваме, че делфините могат не само да общуват, но и да водят разговори помежду си.За първи път изследователите са записали дискусия за делфините.В природния резерват Карадаг, във Феодосия, Украйна, изследователите са използвали подводни микрофони, за да запишат два черноморски делфина на име Яша и Яна, които издават звуци в басейн. Подобно на хората, делфините имат различни гласове и „говорят“, използвайки различни флексии на техния език на щракания и свирки. В случая с Яша и Яна те си разменяха приятелски закачки, вероятно обсъждайки любимите си вкусове риби и най-малко любимите хора.

Докато изследователите не могат да преведат речта на делфините, те могат да забележат, че делфините се редуват да говорят и не се прекъсват. Яша слушаше внимателно Яна преди да говори, а Яна внимателно слушаше Яша, преди да говори.Това предполага, че делфините притежават интелигентност (и съзнание), която надвишава предишните ни представи.

Знаейки това, трябва ли да държим тези умни бозайници затворени в резервоари, или да намерим начин да говорим на техния език и да създадем междувидов съюз?

Делфини

Потенциалът за способности за комуникация на делфините отдавна е тема от научен интерес.