Само около 60 от розовите делфини на Хонконг са все още живи.Тези редки водни бозайници изчезват с тревожна скорост. Загубата на местообитания поради посегателство от човека, както и риболовът, допринесоха за този стръмен спад.Туристите се стичат, за да видят тези редки делфини, известни още като китайски бели делфини. Все по-трудно е да се види такъв. Популацията на розови делфини е намаляла с над 60% през последното десетилетие.

Тежкото строителство и замърсяването бързо разрушават местообитанието на тези редки същества.

Снимка от Леонард Ребек

„Те са съкровище на нашето природно наследство“, казва Самюел Хунг, който оглавява Хонконгското общество за опазване на делфините.

„Техният спад показва цялостното здраве на морската ни екосистема.“