Когато малка, безпомощна жаба скочи в мрежата на огромен, гладен паяк-тъкач на кълба, бихте очаквали жабата да бъде обяд. В крайна сметка, паяците не ядат само насекоми, те ще ядат всичко, което могат да хванат в мрежата си, от змии до птици. За жабата привидно няма надежда.Но жабата не е толкова безпомощна, колкото изглежда. Когато паякът изследва и вкуси жабата, той осъзнава, че жабата е токсична и по този начин негодна за консумация.Без причина да убие или изяде жабата, паякът се качва обратно и започва да разплита жабата от мрежата си.

Когато жабата е свободна, тя пада на земята и паякът закърпва мрежата си. Макар да изглежда, че паякът проявява състрадание, той всъщност се грижи за себе си. Като щади жабата, тя пести енергия и отрова, а освобождавайки жабата, поддържа мрежата й от нежелани същества, които пречат на улавянето на годна за консумация плячка.Гледайте тази невероятна среща в действие във видеото по-долу.

ГЛЕДАЙТЕ СЛЕДВАЩ: Wolf Spider срещу Spider Wasp