Срещнато е необичайно животно, пресичащо върховете на дърветата на Западните Гати, гореща точка за биологичното разнообразие в Индия.Този изцяло нов род е кръстенКани маранджандуи пълен доклад за констатациите са документирани в Вестник по биология на ракообразните .

Тези уникални същества предпочитат да обитават воднистите прорези на вечнозелени и широколистни дървета.

„Този ​​начин на живот на дърветата показва, че тъй като те не могат да се разпръснат широко през морето, техният ареал има тенденция да бъде ограничен до много тесен район“, заяви експерт по биологичното разнообразие на раците. National Geographic .