Обикновени оси в гнездото / Vespula vulgaris

Някои хора вярват, че опитът да убие оса само ще я „влуди“ и ще накара събратята си братя оси да се притекат на помощ. Това е донякъде вярно, но това, което учените осъзнават, е, че това е химическа реакция, която набира резервни копия, когато една оса е в беда.

12-ти юли

Ако оса почувства, че е в беда, тя ще отдели алармени феромони, вид химикал, който може да „събере войските“, като симулира естествен отговор в осите, които са достатъчно близо, за да усетят феромоните.Как се предотвратява появата на смъртоносен рой от ядосани оси?Това е сравнително просто - включете маскиращ аромат, за да маскирате алармените феромони. Объркването на комуникацията на оси по този начин може да бъде ключът към предотвратяването на атаки, техника, до голяма степен полезна за премахване на опасни подземни гнезда на оси или други ситуации, когато някой трябва да е в непосредствена близост до осите.
Някой трябваше да каже на тази мишка:ГЛЕДАЙТЕ СЛЕДВАЩО: Австралийският паяк Redback яде змия